Zariadenie na meranie indexu toku taveniny

Funkcia a využitie:Zariadenie na zisťovanie indexu toku taveniny gumárenských zmesí a termoplastov, stanovenie hustoty taveniny, stanovenie požadovaných vlastností podľa noriem ISO 1133a, ASTM D 1238.
Technická špecifikácia:
  • Priemer skúšobnej komory 9,555 mm, dĺžka skúšobnej komory min. 150 mm;
  • Testovacie závažia s hmotnosťami: 1,2 kg; 2,16 kg; 3,8 kg; 5 kg; 10 kg; 12,5 kg; 15 kg a 21,6 kg s toleranciou +/-0,5 %;
  • Teplotný rozsah 0 – 320 C s presnosťou min. 0,01 C;
  • Presnosť merania posunu piestu 0,025 mm/impulz;
  • Presný časovač, rozlíšenie lepšie ako 0,001 s;
  • Elektronický zdvih závažia;
  • Motorické orezávanie zariadenie. 
Model:RheographRG-25
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie