Pneumatická vysekávačka

Funkcia a využitie:Vulkanizačný hydraulický lis so stĺpovou konštrukciou určený na lisovanie výrobkov z technickej gumy, termoplastov a reaktoplastov vo forme. Lisovanie sa uskutočňuje v etáži medzi elektricky vyhrievanými lisovacími doskami.
Technická špecifikácia:
  • Dvojstĺpový lis;
  • 2 elektricky vyhrievané platne s plochou dosiek 400 x 400 mm a ohrevom do teploty 300 C;
  • Vzdialenosť otvorených platní 200 mm;
  • Hydraulický tlak max. 260 bar.
Model:HollowDiePunch – pneumatic model code 6054.000
Katalóg kooperačných možností
1. vydanie
2. vydanie