Prístrojové vybavenie

Mikroskopické techniky, charakterizácia mikroštruktúry

Spektroskopické a difrakčné techniky

Tepelná úprava a spracovanie vzoriek

Termická analýza

 • Diferenciálny skenovací kalorimeter Pyris Diamond DSC
 • Dynamický mechanický analyzátor Meracie zariadenie DMA
 • Termomechanický analyzátor
 • Termomechanický analyzátor TMA_Q
 • Termomechanický analyzátor TMA_R
 • Zariadenie pre simultánnu termickú analýzu
 • Dilatometer

Mechanická úprava a príprava vzoriek

Homogenizácia:

 • Hnetací prístroj
 • Planétový mlyn
 • Vibračný mlyn

Rezanie, brúsenie, leštenie:

 • Presná automatická píla
 • Presná diamantová píla na rezanie tvrdých materiálov
 • Stroj na zalievanie keramografických vzoriek
 • Leštička Struers
 • Keramografická leštička s príslušenstvom
 • Lapovacie zariadenie
 • Leštička Minimet

Fyzikálne vlastnosti materiálov

Mechanické vlastnosti:

 • Mikrotvrdomer CV-4000DTS
 • Mikrotvrdomer
 • Trhací stroj INSTRON 5500R
 • Tvrdomer Wolpert Testor 930

Viskozita:

 • Vysokoteplotný rotačný viskozimeter
 • Reometer/ viskozimeter

Iné fyzikálne vlastnosti:

 • Meracie zariadenie PULSE
 • Hydraulický stend na meranie statických a dynamických charakteristík prvkov
 • Kombinovaný stend na meranie hydraulických prvkov
 • Pneumatický stend s kompresorom
 • Zariadenie na meranie vysokoteplotných vlastností tavenín
 • Analyzátor veľkosti častíc a zeta potenciometer
 • Héliový pyknometer
 • Potenciostat s frekvenčným analyzátorom
 • Refraktometer
 • Žiarový mikroskop
 • Lambroc – meranie teplotnej vodivosti materiálov
 • Impedančná spektroskopia

Rôzne

Terapeutické a diagnostické zariadenia