Riešiteľský tím

1 Mgr. Peter Nižňanský Projektový manažér
2 Ing. Zuzana Jakubíková, PhD. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1.
3 Ing. Zuzana Jakubíková, PhD. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.2.
4 Mgr. Natália Jamrichová Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1.
5 Ing. Zuzana Jakubíková, PhD. Koordinátor odbornej aktivity č. 2.2.
6 Mgr. Marcela Brodová Koordinátor odbornej aktivity č. 3.1.-VILA TnUAD
7 Mgr. Jana Šulcová, PhD. Koordinátor odbornej aktivity č.3.1. – FPT TnUAD
8 Ing. Ingrid Hierwegová Finančný manažér
9 Danka Tallová Asistent finančného manažéra a manažéra publicity
10 Marta Drnáková Asistent projektového manažéra a koordinátorov odborných aktivít 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1
11 Ing. Norbert Jiroš Manažér publicity